Hotel a Barcelona amb Wi-Fi gratuït

Gaudeix de connexió Wi-Fi gratuïta al Hotel Evenia Rocafort de Barcelona on vulguis i quan vulguis.

L’Hotel Evenia Rocafort garanteix a tots els seus clients una connexió Wi-Fi gratuïta tant al hall com a les habitacions. Només has de demanar la contrasenya a recepció per començar a navegar. A més si viatges sense ordinador o sense dispositius amb els quals poder connectar-te a la xarxa Wi-Fi, a l’Hotel Evenia Rocafort disposem d’un Internet Corner, un espai gratuït que l’hotel posa a disposició dels seus clients per poder navegar per internet.

Si vens a Barcelona per qüestions de feina, segur que durant la teva estada necessitaràs connexió a internet, i quina millor solució que tenir Wi-Fi a la teva habitació, no? L’Hotel Evenia Rocafort t’ofereix internet sense cap cost addicional per a tu.

Enviar informes de la feina des de l’habitació?
Revisar el correu electrònic prenent un cafè?
Comentar les teves vacances a les xarxes socials després d’un intens dia de Turisme a Barcelona?
Ara ho pots fer gratis a l’Hotel Evenia Rocafort de Barcelona.

Si necessites un hotel a Barcelona amb Wi-Fi gratuït l’Evenia Rocafort és el que busques.

 

Share This

 
 
Reserva per telèfon